| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1207 Nguyễn Trọng Quân

Giá trị tài sản hiện tại

17,00 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 08:51 ngày 12/12/2019

Ngày sinh 28/02/1960

Danh sách tài sản DTI : 1.700.000 CP (15,3%)

Học vấn Cử nhân kinh tế

Tổng tài sản người liên quan 15,50 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI)

Sở hữu1.700.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản17,00 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Tạ Thị Hằng

     0,68 tỷ VNĐ | 0%

Đỗ Thị Huyền Thanh

     0,25 tỷ VNĐ | 0%

Đặng Quốc Minh

     42,28 tỷ VNĐ | 2,85%

Nguyễn Thị Thu Vân

     34,61 tỷ VNĐ | -1,55%

Trịnh Hữu Chánh

     0,07 tỷ VNĐ | -2,21%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE