| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#4234 Nguyễn Viết Nam Anh

Giá trị tài sản hiện tại

1,86 Tỷ VNĐ

-0,01 Tỷ VNĐ | -0,48%

Cập nhật lúc 14:58 ngày 16/10/2019

Năm sinh 1969

Danh sách tài sản NBB : 90.000 CP (0%)

Học vấn Kỹ sư cầu đường, Cử nhân Quản trị kinh doanh

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)

Sở hữu90.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,86 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đoàn Hữu Hà An

     9,34 tỷ VNĐ | 2,29%

Ngô Kim Dung

     53,75 tỷ VNĐ | -2,94%

Nguyễn Đức Cường

     444,42 tỷ VNĐ | 1,23%

Lê Thành Nhân

     0,33 tỷ VNĐ | 6,92%

Nguyễn Thị Nhuận

     4,21 tỷ VNĐ | -1,67%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE