| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1048 Nguyễn Xuân Đạo

Giá trị tài sản hiện tại

21,38 Tỷ VNĐ

-0,75 Tỷ VNĐ | -3,38%

Cập nhật lúc 15:03 ngày 22/10/2019

Danh sách tài sản CTD : 258.176 CP (0,3%)

Tổng tài sản người liên quan 317,26 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD)

Sở hữu258.176 cổ phiếu

Giá trị tài sản21,38 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Võ Thị Ngọc Hà

     0,38 tỷ VNĐ | 1,24%

Nguyễn Tùng

     0,05 tỷ VNĐ | -3,30%

Huỳnh Bảo Ngọc

     1,20 tỷ VNĐ | 0,43%

Lê Minh Tân

     49,29 tỷ VNĐ | -9,66%

Nguyễn Đức Doanh

     0,17 tỷ VNĐ | -1,61%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE