| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1174 Phạm Hữu Quý Lâm

Giá trị tài sản hiện tại

18,23 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 09:04 ngày 25/06/2019

Ngày sinh 27/09/1973

Danh sách tài sản CAN : 438.120 CP (8,7%)

Học vấn Thạc sĩ QTKD

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN)

Sở hữu438.120 cổ phiếu

Giá trị tài sản18,23 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Song Toàn

     41,47 tỷ VNĐ | 0,17%

Huỳnh Thị Hồng Mai

     70,30 tỷ VNĐ | 0,34%

Nguyễn Khắc Biểu

     8,54 tỷ VNĐ | 0%

Đặng Thị Mười

     19,17 tỷ VNĐ | -1,69%

Nguyễn Thị Thủy

     4,95 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE