| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#166 Phạm Kỳ Hưng

Giá trị tài sản hiện tại

253,83 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 09:10 ngày 16/07/2019

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (HC3)

Ngày sinh 06/08/1957

Cung hoàng đạo Sư Tử   Sư Tử

Danh sách tài sản HC3 : 9.688.240 CP (62,3%)

Quê quán Hải Phòng

Đang sinh sống Số 9/174 Văn Cao, Đằng Giang, Quận Ngô Quyền-Thành phố Hải Phòng

Học vấn Kỹ sư xây dựng

Từ tháng 07 năm 2014 : Ủy viên HĐQT Công ty CP ACS Việt Nam
Từ năm 2007 : Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng; 
Chủ tịch HĐTV Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS-HP;
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thành Hưng
Từ tháng 06 năm 2011 đến tháng 06 năm 2014 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP ACS Việt Nam
Từ tháng 02 năm 2010 đến tháng 05 năm 2011 : Ủy viên HĐQT Công ty CP ACS Việt Nam
Từ năm 2002 đến năm 2006 : Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng;
Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hường Dương LG-HP
Từ năm 1995 đến năm 2002 : Giám đốc Công ty Xây dựng số 3

Tổng tài sản người liên quan 76,05 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3)

Sở hữu9.688.240 cổ phiếu

Giá trị tài sản253,83 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE