| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1589 Phạm Ngọc Oánh

Giá trị tài sản hiện tại

12,19 Tỷ VNĐ

0,09 Tỷ VNĐ | 0,70%

Cập nhật lúc 13:54 ngày 16/07/2019

Danh sách tài sản DTD : 852.500 CP (4,2%)

Tổng tài sản người liên quan 1,43 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD)

Sở hữu852.500 cổ phiếu

Giá trị tài sản12,19 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE