| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#10774 Phạm Thị Cẩm Hà

Giá trị tài sản hiện tại

0,07 Tỷ VNĐ

0,01 Tỷ VNĐ | 20,00%

Cập nhật lúc 10:23 ngày 06/12/2019

Năm sinh 1965

Danh sách tài sản VST : 117.248 CP (0,1%)

Học vấn Kỹ sư kinh tế vận tải biển

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (VST)

Sở hữu117.248 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,07 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Trần Văn Đây

     0,76 tỷ VNĐ | -1,96%

Đặng Thi Nguyệt

     2,51 tỷ VNĐ | -18,56%

Phạm Thị Ngọc Lan

     2,64 tỷ VNĐ | 0%

Hà Thị Thùy Anh

     0,22 tỷ VNĐ | -1,75%

Nguyễn Đình Bách

     1,80 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE