| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#381 Phạm Thị Linh

Giá trị tài sản hiện tại

80,97 Tỷ VNĐ

-1,01 Tỷ VNĐ | -1,23%

Cập nhật lúc 14:22 ngày 06/12/2019

Danh sách tài sản VLC : 5.060.600 CP (8,0%)

Bà Phạm Thị Linh đã mua 5.000.000 cổ phiếu VLC của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM) và trở thành cổ đông lớn của VLC từ ngày 02/06/2016. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 7,92%. Trước đó, bà Linh không nắm giữ cổ phiếu VLC nào.
Được biết, một cổ đông cũng tên là Phạm Thị Linh cũng đã mua vào 1.500.000 cổ phiếu KHB của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (HNX) và  trở thành cổ đông lớn của KHB từ ngày 07/07/2016. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 5,16%. Trước đó, bà Linh không nắm giữ cổ phiếu KHB nào.

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần (VLC)

Sở hữu5.060.600 cổ phiếu

Giá trị tài sản80,97 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Phạm Thị Ngọc Lan

     2,64 tỷ VNĐ | 0%

Hà Thị Thùy Anh

     0,23 tỷ VNĐ | -0,88%

Nguyễn Đình Bách

     1,80 tỷ VNĐ | 0%

Lee Jung Hyun

     5,65 tỷ VNĐ | 0,89%

Đặng Ngọc Thảo

     15,25 tỷ VNĐ | 0,24%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE