| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#4242 Phạm Thy Thơ

Giá trị tài sản hiện tại

1,83 Tỷ VNĐ

0 Tỷ VNĐ | 0,09%

Cập nhật lúc 15:00 ngày 12/12/2019

Năm sinh 1981

Danh sách tài sản VIC : 15.795 CP (0%)

Học vấn Cử nhân ngoại ngữ, Kế toán tổng hợp

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC)

Sở hữu15.795 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,83 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Tạ Thị Hằng

     0,68 tỷ VNĐ | 0%

Đỗ Thị Huyền Thanh

     0,25 tỷ VNĐ | 0%

Đặng Quốc Minh

     42,28 tỷ VNĐ | 2,85%

Nguyễn Thị Thu Vân

     34,61 tỷ VNĐ | -1,55%

Trịnh Hữu Chánh

     0,07 tỷ VNĐ | -2,21%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE