| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#4738 Phạm Văn Diễn

Giá trị tài sản hiện tại

1,43 Tỷ VNĐ

0,01 Tỷ VNĐ | 0,70%

Cập nhật lúc 13:54 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 01/11/1971

Danh sách tài sản DTD : 100.000 CP (0,5%)

Quê quán Huyện Thanh Liêm-Tỉnh Hà Nam

Đang sinh sống Tổ 3, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý-Tỉnh Hà Nam

Học vấn Kỹ sư Kỹ thuật

Tổng tài sản người liên quan 12,19 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD)

Sở hữu100.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,43 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE