| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#7256 Phan Chí Ngang

Giá trị tài sản hiện tại

0,32 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 16:26 ngày 14/11/2019

Ngày sinh 25/08/1960

Danh sách tài sản SEP : 21.656 CP (0,2%)

Đang sinh sống KP1, Phường 5,Thành phố Đông Hà-Tỉnh Quảng Trị

Học vấn Cử nhân Quản trị Kinh doanh

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP)

Sở hữu21.656 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,32 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Hà Thị Huệ

     197,88 tỷ VNĐ | 3,10%

Lê Hải Liễu

     16,52 tỷ VNĐ | 3,10%

Thái Ngọc Vũ An

     0,02 tỷ VNĐ | 3,94%

Lê Thị Trâm Anh

     1,12 tỷ VNĐ | 1,11%

Bùi Đạt Chương

     0 tỷ VNĐ | 2,27%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE