| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1900 Phan Mỹ Kim

Giá trị tài sản hiện tại

9,15 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 09:04 ngày 25/06/2019

Danh sách tài sản TPS : 250.000 CP (5,0%)

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS)

Sở hữu250.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản9,15 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Song Toàn

     41,47 tỷ VNĐ | 0,17%

Huỳnh Thị Hồng Mai

     70,30 tỷ VNĐ | 0,34%

Nguyễn Khắc Biểu

     8,54 tỷ VNĐ | 0%

Đặng Thị Mười

     19,17 tỷ VNĐ | -1,69%

Nguyễn Thị Thủy

     4,95 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE