| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#170 Phan Xuân Tùng

Giá trị tài sản hiện tại

245,68 Tỷ VNĐ

42,47 Tỷ VNĐ | 20,90%

Cập nhật lúc 08:54 ngày 20/06/2019

Danh sách tài sản VFC : 8.328.100 CP (24,6%)

Ngày 21/10/2016, ông Phan Xuân Tùng, cổ đông lớn của VFC đã mua 1,7 triệu CP nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 8.328.100 CP (tỷ lệ 24,64%).
BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần VINAFCO (VFC)

Sở hữu8.328.100 cổ phiếu

Giá trị tài sản245,68 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Song Toàn

     43,47 tỷ VNĐ | 0,50%

Huỳnh Thị Hồng Mai

     69,58 tỷ VNĐ | 0,69%

Nguyễn Khắc Biểu

     8,54 tỷ VNĐ | 0%

Đặng Thị Mười

     19,11 tỷ VNĐ | -0,16%

Nguyễn Thị Thủy

     4,95 tỷ VNĐ | 3,13%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE