| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#5071 Thái Tuấn Tài

Giá trị tài sản hiện tại

1,16 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 08:49 ngày 18/10/2019

Năm sinh 1962

Danh sách tài sản TV3 : 37.676 CP (0,4%)

Học vấn Thạc sĩ hệ thống điện

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3)

Sở hữu37.676 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,16 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Mai Quốc Toàn

     0,48 tỷ VNĐ | 0%

Trần Đình Phán

     0,35 tỷ VNĐ | 0%

Lê Minh Hải

     92,00 tỷ VNĐ | 0%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,76 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE