| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#8546 Tôn Thất Diên Khoa

Giá trị tài sản hiện tại

0,21 Tỷ VNĐ

0 Tỷ VNĐ | 1,89%

Cập nhật lúc 14:59 ngày 16/10/2019

Năm sinh 1974

Danh sách tài sản VCR : 10.000 CP (0%)
VDS : 5.300 CP (0%)

Học vấn Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Anh Văn

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS)

Sở hữu5.300 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,21 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đoàn Hữu Hà An

     9,34 tỷ VNĐ | 2,29%

Ngô Kim Dung

     53,75 tỷ VNĐ | -2,94%

Nguyễn Đức Cường

     444,42 tỷ VNĐ | 1,23%

Lê Thành Nhân

     0,33 tỷ VNĐ | 6,92%

Nguyễn Thị Nhuận

     4,21 tỷ VNĐ | -1,67%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE