| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#12611 Trần Đình Ngôn

Giá trị tài sản hiện tại

0,02 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 08:57 ngày 06/12/2019

Danh sách tài sản VT1 : 1.100 CP (0%)

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1)

Sở hữu1.100 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,02 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Trần Văn Đây

     0,76 tỷ VNĐ | -1,96%

Đặng Thi Nguyệt

     2,45 tỷ VNĐ | -20,45%

Phạm Thị Ngọc Lan

     2,64 tỷ VNĐ | 0%

Hà Thị Thùy Anh

     0,23 tỷ VNĐ | -0,88%

Nguyễn Đình Bách

     1,80 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE