| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1345 Trần Sỹ Ngạch

Giá trị tài sản hiện tại

14,82 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 11:13 ngày 16/10/2019

Năm sinh 1963

Danh sách tài sản MAS : 284.992 CP (6,6%)

Học vấn Cử nhân Kinh tế

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng (MAS)

Sở hữu284.992 cổ phiếu

Giá trị tài sản14,82 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đoàn Hữu Hà An

     9,34 tỷ VNĐ | 2,29%

Ngô Kim Dung

     53,75 tỷ VNĐ | -2,94%

Nguyễn Đức Cường

     444,42 tỷ VNĐ | 1,23%

Lê Thành Nhân

     0,33 tỷ VNĐ | 6,92%

Nguyễn Thị Nhuận

     4,21 tỷ VNĐ | -1,67%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE