| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#10422 Trần Vũ Quang

Giá trị tài sản hiện tại

0,08 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 09:06 ngày 10/12/2019

Năm sinh 1953

Danh sách tài sản VTV : 8.800 CP (0%)

Học vấn Cử nhân kinh tế

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV)

Sở hữu8.800 cổ phiếu

Giá trị tài sản0,08 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Đình Bách

     2,00 tỷ VNĐ | 5,26%

Lee Jung Hyun

     5,55 tỷ VNĐ | 0%

Đặng Ngọc Thảo

     15,29 tỷ VNĐ | 0,24%

Lâm Thị Hương

     1,47 tỷ VNĐ | 0,24%

Lương Xuân Mẫn

     44,51 tỷ VNĐ | -0,90%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE