| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#3167 Trịnh Văn Đại

Giá trị tài sản hiện tại

3,22 Tỷ VNĐ

-0,10 Tỷ VNĐ | -3,13%

Cập nhật lúc 15:22 ngày 18/11/2019

Danh sách tài sản FLC : 800.000 CP (0,1%)

RSS

03:04 - 07/01/2014

CII, NTP, KLF, FCN, VHG: Giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Hà Thu | Cổ đông ngoại nâng tỷ lệ sở hữu tại CII, cổ đông nội bộ gom thêm cổ phiếu NTP, VHG...

Xem thêm

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC)

Sở hữu800.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản3,22 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Lương Hoàng Mãnh

     73,35 tỷ VNĐ | -6,56%

Nguyễn Bùi Diệu My

     0,40 tỷ VNĐ | 1,13%

Đồng Quang Lực

     15,17 tỷ VNĐ | 0%

Trần Minh Đức

     27,48 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Thị Nhuận

     3,38 tỷ VNĐ | -2,74%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE