| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#3119 Trịnh Văn Đại

Giá trị tài sản hiện tại

3,70 Tỷ VNĐ

0,24 Tỷ VNĐ | 6,93%

Cập nhật lúc 09:33 ngày 18/10/2019

Danh sách tài sản FLC : 800.000 CP (0,1%)

RSS

03:04 - 07/01/2014

CII, NTP, KLF, FCN, VHG: Giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Hà Thu | Cổ đông ngoại nâng tỷ lệ sở hữu tại CII, cổ đông nội bộ gom thêm cổ phiếu NTP, VHG...

Xem thêm

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC)

Sở hữu800.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản3,70 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Lê Minh Hải

     90,86 tỷ VNĐ | -1,23%

Nguyễn Thị Xuân Lan

     20,36 tỷ VNĐ | -0,13%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,75 tỷ VNĐ | -1,45%

Nguyễn Văn Thông

     0,63 tỷ VNĐ | -1,45%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE