| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#2099 Trương Anh Hùng

Giá trị tài sản hiện tại

7,69 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 13:31 ngày 16/07/2019

Danh sách tài sản LCG : 715.760 CP (0,7%)

Ông Trương Anh Hùng là một trong số những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần LICOGI 16(mã  LCG).
Lần cuối cùng thực hiện giao dịch được công bố là ngày 3/6/2009, bán đi 47.760 cổ phiếu LCG, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 668.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0.88% LCG.
BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG)

Sở hữu715.760 cổ phiếu

Giá trị tài sản7,69 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE