| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#4740 Trương Chí Phước

Giá trị tài sản hiện tại

1,44 Tỷ VNĐ

0,04 Tỷ VNĐ | 2,91%

Cập nhật lúc 15:02 ngày 26/06/2019

Danh sách tài sản VHC : 16.267 CP (0%)

Tổng tài sản người liên quan 3.502,40 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC)

Sở hữu16.267 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,44 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Trần Ngọc Mỹ Trang

     0,17 tỷ VNĐ | 166,67%

Nguyễn Thị Thanh Hương

     0,16 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Thị Thu Vân

     33,47 tỷ VNĐ | 0%

Phạm Văn Đường

     1,85 tỷ VNĐ | 19,61%

Mai Quốc Toàn

     0,45 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE