| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#4487 Trương Chí Phước

Giá trị tài sản hiện tại

1,53 Tỷ VNĐ

0,01 Tỷ VNĐ | 0,86%

Cập nhật lúc 15:23 ngày 18/01/2019

Danh sách tài sản VHC : 16.267 CP (0%)

Tổng tài sản người liên quan 3.712,15 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC)

Sở hữu16.267 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,53 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Tạ Tuấn Dương

     4,16 tỷ VNĐ | 1,04%

Hoàng Anh Quyết

     0,18 tỷ VNĐ | 3,66%

Trần Phan Chí Tâm

     0,22 tỷ VNĐ | 0,93%

Phạm Văn Quang

     1,71 tỷ VNĐ | -1,75%

Đặng Thị Thanh Vân

     2,18 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE