| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#5158 Trương Lệ Quyên

Giá trị tài sản hiện tại

1,17 Tỷ VNĐ

0,02 Tỷ VNĐ | 1,64%

Cập nhật lúc 15:01 ngày 18/03/2019

Danh sách tài sản VHC : 12.675 CP (0%)

Tổng tài sản người liên quan 3.668,62 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC)

Sở hữu12.675 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,17 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Trần Minh Hoàng

     510,64 tỷ VNĐ | 0,95%

Trần Đặng Thu Thảo

     469,29 tỷ VNĐ | 0,95%

Trần Mộng Hùng

     1.313,30 tỷ VNĐ | 0,95%

Lê Việt Anh

     0,02 tỷ VNĐ | 0,76%

Nguyễn Quỳnh Hoa

     0,90 tỷ VNĐ | -1,55%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE