| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1090 Trương Thị Mai Hương

Giá trị tài sản hiện tại

20,27 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 08:53 ngày 31/10/2019

Danh sách tài sản HHA : 285.160 CP (4,8%)

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA)

Sở hữu285.160 cổ phiếu

Giá trị tài sản20,27 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Lương Hoàng Mãnh

     73,35 tỷ VNĐ | -6,56%

Nguyễn Bùi Diệu My

     0,40 tỷ VNĐ | 1,13%

Đồng Quang Lực

     15,17 tỷ VNĐ | 0%

Trần Minh Đức

     27,48 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Thị Nhuận

     3,38 tỷ VNĐ | -2,74%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE