| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1486 Trương Thị Ngọc Hoa

Giá trị tài sản hiện tại

12,97 Tỷ VNĐ

Cập nhật lúc 08:48 ngày 18/10/2019

Danh sách tài sản VFG : 324.164 CP (1,3%)

Bà Trương Thị Ngọc Hoa là cổ đông lớn của CTCP Khử trùng Việt Nam.

CTCP Khử trùng Việt Nam trước khi cổ phần hóa là Công ty Khử trùng Việt Nam được thành lập năm 1993 theo Quyết định số 361/NN-TCCB/QĐ của Bộ NN & PTNT. Năm 1999 Công ty thực hiện cổ phần hóa bộ phận kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG)

Sở hữu324.164 cổ phiếu

Giá trị tài sản12,97 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Mai Quốc Toàn

     0,48 tỷ VNĐ | 0%

Trần Đình Phán

     0,35 tỷ VNĐ | 0%

Lê Minh Hải

     92,00 tỷ VNĐ | 0%

Ngô Thị Ngọc Liễu

     398,93 tỷ VNĐ | 0%

Nguyễn Quý Hà

     0,76 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE