| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#2046 Từ Tuyết Anh

Giá trị tài sản hiện tại

7,73 Tỷ VNĐ

-0,05 Tỷ VNĐ | -0,67%

Cập nhật lúc 15:32 ngày 17/05/2019

Danh sách tài sản VNS : 520.490 CP (0,7%)

Tổng tài sản người liên quan 80,33 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS)

Sở hữu520.490 cổ phiếu

Giá trị tài sản7,73 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Trương Anh Tuấn

     28,69 tỷ VNĐ | -1,40%

Nguyễn Thị Thu Huyền

     20,25 tỷ VNĐ | -0,24%

Hà Thế Phương

     31,05 tỷ VNĐ | -1,00%

Nguyễn Thị Kim Dung

     0 tỷ VNĐ | 2,95%

Bùi Minh Tuấn

     4,32 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE