| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#2949 Vũ Hữu Trí

Giá trị tài sản hiện tại

4,13 Tỷ VNĐ

0,22 Tỷ VNĐ | 5,56%

Cập nhật lúc 14:42 ngày 14/06/2019

Ngày sinh 20/05/1958

Danh sách tài sản BVG : 2.173.000 CP (22,2%)

Học vấn Cử nhân kinh tế

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần Đầu tư BVG (BVG)

Sở hữu2.173.000 cổ phiếu

Giá trị tài sản4,13 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Đặng Quang Tuấn

     628,51 tỷ VNĐ | 1,83%

Shin Young Sik

     56,10 tỷ VNĐ | -3,87%

Nguyễn Thái Học

     3,08 tỷ VNĐ | -9,92%

Nguyễn Thanh Bình

     0,02 tỷ VNĐ | 4,00%

Nguyễn Thị Quyên

     5,84 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE