| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#5320 Vũ Nhất Tâm

Giá trị tài sản hiện tại

1,05 Tỷ VNĐ

0 Tỷ VNĐ | -0,04%

Cập nhật lúc 14:58 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 18/01/1960

Danh sách tài sản DGC : 11.847 CP (0%)
PAC : 20.126 CP (0%)

Học vấn Cử nhân Luật, Kỹ sư mỏ

RSS

02:26 - 27/12/2013

DRC miễn nhiệm cả Chủ tịch và Tổng giám đốc dù lãi ước vượt 20% kế hoạch

Vân Hà | Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về một số vấn đề.

Xem thêm

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PAC)

Sở hữu20.126 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,05 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE