| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#1495 Vũ Thị Hải Phượng

Giá trị tài sản hiện tại

13,17 Tỷ VNĐ

0,18 Tỷ VNĐ | 1,40%

Cập nhật lúc 14:58 ngày 16/07/2019

Ngày sinh 11/09/1970

Danh sách tài sản MBB : 605.456 CP (0%)

Học vấn Thạc sỹ Kinh tế

Tổng tài sản người liên quan 0,49 tỷ đồng

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB)

Sở hữu605.456 cổ phiếu

Giá trị tài sản13,17 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE