| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 
#5219 Vũ Thị Ngân

Giá trị tài sản hiện tại

1,11 Tỷ VNĐ

0,07 Tỷ VNĐ | 6,97%

Cập nhật lúc 09:54 ngày 16/07/2019

Năm sinh 1969

Danh sách tài sản PAN : 35.200 CP (0%)

Học vấn Cử nhân

BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN)

Sở hữu35.200 cổ phiếu

Giá trị tài sản1,11 tỷ đồng

Biến động giá cổ phiếu

NGƯỜI GIÀU MỚI CẬP NHẬT
Nguyễn Thị Nga

     0,46 tỷ VNĐ | -1,28%

Nguyễn Thị Thu

     0,08 tỷ VNĐ | 11,19%

Đặng Thị Quỳnh

     0,68 tỷ VNĐ | 1,86%

Phan Thị Thanh Yên

     0,18 tỷ VNĐ | 0,50%

Nguyễn Thái Học

     3,38 tỷ VNĐ | 0%

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE